Rekrytering av personal

Hur rekryterar man på bästa sätt?

Arbetsmarknaden har förändrats ganska drastiskt de senaste årtiondet. Just nu är det arbetstagarens marknad och de som söker jobb får ofta erbjudanden från olika företag som söker personal. På grund av detta så har det blivit svårare för företag att rekrytera personal till olika specialistroller så som ekonomer.

Hyr personalen istället

Något som en del rekryteringsföretag har börjat göra är att hyra ut personal till företagen. Detta är effektivt för de företag som behöver specialistpersonal. De kan då låta rekryteringsföretaget hitta bästa möjliga kandidat för att sedan hyra kandidaten under en viss period. Detta är extra bra då man inte vill rekrytera en person för en fastanställning.

Detta nya och spännande sättet att rekrytera personal på blir allt vanligare och vi tror att det kommer bli ännu populärare i framtiden.